Coffee Giao Linh

Quầy pha chế quán cà phê

Quầy pha chế quán cà phê

Quầy pha chế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Thiết kế quán cà phê

Không gian quán cafe

Coffee Giao Linh

Chủ đầu tư
Địa chỉ
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế

Share: