KS Maision Lee – Đà Nẵng

KS Maision Lee – Đà Nẵng

Chủ đầu tư 11 - 10 - 2019
Địa chỉ Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Quy mô/ Diện tích Anh Lê
Phong cách thiết kế Thi công nội thất

Share: