Chị Trang – TP Đà Nẵng

Chị Trang – TP Đà Nẵng

Ngày hoàn công 1/7/2019
Địa chỉ Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Khách hàng Chị Trang
Thể loại Thiết kế căn hộ cho thuê

Share: