Villa Chị Nga – Đông Hà

Villa Chị Nga – Đông Hà

Ngày hoàn công 11 - 12 - 2019
Địa chỉ TP Đông Hà, T. Quảng Trị.
Khách hàng Chị Nga
Thể loại Nhà ở cá nhân

Share: