Huy’s House

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách

Phòng khách thông tầng

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế sảnh thang máy

Thiết kế sảnh thang máy

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Phòng thờ

Không gian nội thất phòng thờ

Không gian nội thất phòng thờ

Huy’s House

Chủ đầu tư Mr Huy
Địa chỉ Quảng Bình
Quy mô/ Diện tích
Phong cách thiết kế Hiện đại

Share: